First Name là gì? Middle Name, Last Name, Full Name là gì?

First Name là gì

Khi các bạn đăng ký tài khoản trên các webstie, sàn thương mại điện tử lớn của thế giới như Ebay, Amazon hay làm tờ khai Visa, hay hoàn thành Billing Address, khai báo thông tin cá nhân thì đều đươc yêu cầu điền First Name. Vậy “First Name là gì?” hay “Middle Name là gì?” “Last Name là gì?” “Cách phân biệt giữa First Name và Last Name“. Hãy cùng tham khảo bài viết sau đây của Phong Duy để biết thêm chi tiết.

Name là gì?
Cùng tìm hiểu First Name, Middle Name, Last Name, Full Name là gì?

First Name là gì?

First Name” là một phần trong của tên của một người. Trong tiếng Anh, tên của một người thường được chia thành hai phần chính: First Name (tên đầu tiên) và Last Name (họ). First Name (hay tên đầu tiên) là phần của tên mà người đó thường được gọi trong giao tiếp hàng ngày. Nó thường là tên cá nhân của họ và là cách để mọi người xác định, phân biệt, xung hô người đó.

First Name là gì
First Name là gì?

Ví dụ: trong tên “John Smith,” thì “John” là First Name. Khi người ta nói “John,” họ đang đề cập đến tên riêng của người đó.

Last Name là gì?

Last Name” trong tiếng Anh là phần cuối cùng của tên của một người và thường được gọi là “họ.” Đây là phần của tên mà người đó thường chia sẻ với các thành viên cùng họ trong gia đình. Last Name thường là cách xác định nguồn gốc hoặc gia đình của người đó.

Last Name là gì
Last Name là gì?

Ví dụ: Trong tên “John Smith,” “Smith” là Last Name hoặc họ của người đó. Khi người ta nói “Smith,” họ đang đề cập đến phần cuối cùng của tên, thường để xác định dòng họ hay gia đình của John Smith.

Middle Name là gì?

Middle Name là phần giữa của First Name (tên đầu tiên) và Last Name (họ). Nó không bắt buộc và không phải tất cả mọi người đều có Middle Name. Trong một số trường hợp, người ta có thể có nhiều hơn một Middle Name. Middle Name thường không được sử dụng rộng rãi trong giao tiếp hàng ngày và thường chỉ xuất hiện trên các văn bản chính thức, như giấy tờ chứng minh thư hoặc hồ sơ học vấn.

Middle Name là gì
Middle Name là gì?

Ví dụ: Trong tên “John William Smith,” thì “John” là First Name; “William” là Middle Name, và “Smith” là Last Name hoặc họ của người đó.

Full Name là gì?

“Full Name” trong tiếng Anh là ý chỉ tên đầy đủ của một người, bao gồm cả tên đầu tiên (First Name), tên đệm (Middle Name, nếu có), và họ (Last Name). Full Name là cách để xác định một người một cách đầy đủ và duy nhất trong các văn bản chính thức, giấy tờ chứng minh thư, hồ sơ, hay trong giao tiếp chính thức.

Full Name là gì
Full Name là gì?

Ví dụ: trong tên đầy đủ “John William Smith,” “John” là First Name, “William” là Middle Name (nếu có), và “Smith” là Last Name (họ). Khi bạn đề cập đến “Full Name” của người này, bạn sẽ nói “John William Smith” để bao gồm tất cả các phần của tên.

Một số ví dụ về First Name, Middle Name, Last Name và Full Name

Dưới đây là việc chia tên đầy đủ (Full Name) thành các phần First Name (tên đầu tiên), Middle Name (tên đệm, nếu có), và Last Name (họ) cho các ví dụ trước:

 1. John Smith
  • First Name: John
  • Middle Name: (Không có)
  • Last Name: Smith
 2. Mary Johnson
  • First Name: Mary
  • Middle Name: (Không có)
  • Last Name: Johnson
 3. Robert William Davis
  • First Name: Robert
  • Middle Name: William
  • Last Name: Davis
 4. Jennifer Ann White
  • First Name: Jennifer
  • Middle Name: Ann
  • Last Name: White
 5. Michael James Brown
  • First Name: Michael
  • Middle Name: James
  • Last Name: Brown
 6. Laura Elizabeth Taylor
  • First Name: Laura
  • Middle Name: Elizabeth
  • Last Name: Taylor
 7. David Lee Kim
  • First Name: David
  • Middle Name: Lee
  • Last Name: Kim
 8. Sarah Marie Anderson
  • First Name: Sarah
  • Middle Name: Marie
  • Last Name: Anderson
 9. Daniel Joseph Clark
  • First Name: Daniel
  • Middle Name: Joseph
  • Last Name: Clark
 10. Emily Grace Martinez
  • First Name: Emily
  • Middle Name: Grace
  • Last Name: Martinez

Như bạn có thể thấy, trong ví dụ này, chỉ có một số người có tên đệm (Middle Name), trong khi một số khác không có.

Cách viết họ và tên đúng chuẩn trong tiếng Anh

Viết họ và tên đúng chuẩn trong tiếng Anh thường tuân theo các quy tắc sau đây:

 1. First Name (tên đầu tiên):
  • Bắt đầu bằng chữ in hoa đầu tiên, sau đó là chữ thường (ví dụ: John, Mary, David).
  • Đôi khi, người ta có thể có tên đầu tiên chứa nhiều từ, trong trường hợp này, từ đầu tiên thường viết hoa và các từ còn lại viết thường (ví dụ: Anne Marie, John Paul).
 2. Middle Name (tên đệm, nếu có):
  • Tương tự như First Name, bắt đầu bằng chữ in hoa đầu tiên, sau đó là chữ thường (ví dụ: William, Ann).
 3. Last Name (họ):
  • Thường viết hoa chữ cái đầu tiên (ví dụ: Smith, Johnson).
  • Một số họ có nhiều từ, và trong trường hợp này, từ đầu tiên của họ thường được viết hoa và các từ còn lại viết thường (ví dụ: Van Der Beek).
 4. Sự đặc biệt cho tên có nguồn gốc khác:
  • Nếu tên của bạn có nguồn gốc từ một quốc gia hoặc vùng miền khác, có thể cần tuân theo quy tắc viết tên của nguồn gốc đó (ví dụ: José, François, Ángela).
 5. Sử dụng dấu gạch ngang:
  • Trong trường hợp tên của bạn bao gồm các phần như hyphenated names (tên có dấu gạch ngang, ví dụ: Smith-Jones) hoặc tên kép (ví dụ: Mary Anne), thì bạn nên theo quy tắc viết tên đầy đủ mà bạn đã nhận được.
 6. Không viết tắt hoặc sử dụng ký tự đặc biệt:
  • Tránh viết tắt tên hoặc sử dụng ký tự đặc biệt trong tên của bạn, trừ khi nó là một phần chính thức của tên (ví dụ: Jr. cho người con trai có cùng tên với cha mình).
 7. Tuân theo quy tắc chính thức của quốc gia:
  • Nếu bạn đang ở trong một quốc gia cụ thể, hãy kiểm tra các quy định viết tên của quốc gia đó, bởi vì có thể có một số quy tắc định rõ trong lĩnh vực này.

Nhớ rằng việc viết tên đúng chuẩn quan trọng để tránh nhầm lẫn và tôn trọng cá nhân khác.

Nhầm lẫn về First Nam và Last Name

Tại Việt Nam, rất nhiều người nhẫm lẫn về First Name và Last Name trong khi đăng ký tài khoản tại các mạng xã hội hay các sàn thương mại điện tử như: Amazon, Ebay, Facebook, Twitter, Instagram,… Việc này sẽ làm các tài khoản hiển thị tên một cách không chính xác. Để tránh sự nhầm lẫn này, Phong Duy sẽ giúp các bạn phân biệt First Name và Last Name để tránh sự nhầm lẫn không đáng có này.

Xem thêm:
Amazon là gì?
Ebay là gì?

Về định nghĩa

First name là tên mà chúng ta được đặt từ ngày ta ra đời và theo ta suốt cuộc đời, trong khi đó Last name là họ, cái được kế thừa thụ động từ thế hệ này qua thế hệ khác thông qua quan hệ huyết thống.

Về ý nghĩa văn hoá

Điều quan trọng để nhận ra là việc xếp tên trong văn hoá khác nhau có thể thay đổi. Trong các nước phương Đông, người ta thường viết họ trước và tên sau, trong khi ở các nước phương Tây, tên thường đi trước và họ sau. Khi gọi tên nhau, người ta thường sử dụng Last name để thể hiện sự trang trọng. Ví dụ, một người có tên đầy đủ là John Christian thường sẽ được gọi là Mr. Christian (Ông Christian).

Tuy nhiên, ở Việt Nam, việc gọi Hứa Quang Hán bằng tên nước ngoài như “Ms. Hua” có thể dẫn đến hiểu lầm vì sự phổ biến của các tên Hán và nguy cơ trùng tên. Vì vậy, cách gọi này không phù hợp trong Tiếng Việt.

Hoàn cảnh sử dụng

 • First name thường được sử dụng trong tình huống thân thiện và không chính thức, như giao tiếp hàng ngày. Ngược lại, Last name thường được sử dụng trong các tình huống chính thức và trang trọng.
 • Khi nói đến người khác, ta thường sử dụng Title + Last Name để thể hiện sự tôn trọng và chính thức.
 • Chỉ gọi First Name thường xảy ra trong giao tiếp với người mà ta có mối quan hệ thân thiết hoặc ở vị trí thấp hơn ta.
 • Chỉ gọi Last Name thường được áp dụng cho người nổi tiếng, như vận động viên, cầu thủ và trong các tình huống chính thức.
 • Gọi cả First + Last Name thường được sử dụng để xác định rõ đối tượng được nhắc đến, thường trong các tình huống chính thức.

Ý nghĩa

 • First Name thường được sử dụng để gọi cá nhân trong các tình huống thân thiết và không quá quan trọng.
 • Trong các tình huống trang trọng, Last Name thường được ưa chuộng và thể hiện sự trang trọng. Last Name là tên được sử dụng cho tất cả các thành viên trong một gia đình và được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Last Name là phần tên xuất hiện cuối cùng khi viết tên của một người trong tiếng Anh.

Cách điền họ và tên tiếng Việt để dúng với First Name và Last Name trong tiếng Anh

Trong tiếng Việt, họ và tên thường được sắp xếp khác so với tiếng Anh. Tuy nhiên, khi bạn muốn điền họ và tên vào mẫu tiếng Anh để phù hợp với First Name và Last Name, bạn có thể tuân theo các quy tắc sau đây:

 • First Name (tên đầu tiên): Thường chính là phần đầu của tên của bạn. Ví dụ, nếu tên đầy đủ của bạn là “Nguyễn Văn An,” thì “Nguyen” có thể được coi là Last Name và “Van An” có thể được sử dụng làm First Name.
 • Last Name (họ): Trong tiếng Việt, họ thường xuất hiện đầu tiên. Vì vậy, bạn có thể sử dụng phần họ của tên của bạn làm Last Name trong mẫu tiếng Anh. Trong ví dụ trên, “Nguyen” có thể được sử dụng làm Last Name.

Dưới đây là một số ví dụ khác để minh họa cách điền họ và tên tiếng Việt để phù hợp với First Name và Last Name trong tiếng Anh:

 1. First Name:
  • Họ và tên đầy đủ: Nguyễn Văn An
  • First Name (tên đầu tiên): An
  • Last Name (họ): Nguyen
 2. First Name:
  • Họ và tên đầy đủ: Trần Thị Mai
  • First Name (tên đầu tiên): Mai
  • Last Name (họ): Tran
 3. First Name:
  • Họ và tên đầy đủ: Lê Minh Tiến
  • First Name (tên đầu tiên): Minh Tien
  • Last Name (họ): Le
 4. First Name:
  • Họ và tên đầy đủ: Phạm Ngọc Linh
  • First Name (tên đầu tiên): Linh
  • Last Name (họ): Pham Ngoc

Nhớ rằng trong tiếng Anh, phần tên đầu tiên (First Name) thường là phần mà người khác sẽ gọi bạn trong giao tiếp hàng ngày, trong khi phần họ (Last Name) thường xác định tên của gia đình hoặc họ tên của bạn mà người khác sẽ biết.

Một số câu hỏi thường gặp về First Name, Middle Name, Last Name, Full Name

Khi điền First name và Last name có phải điền dấu không?

Trong tiếng Anh, khi điền First Name và Last Name, thường không cần điền dấu cho các ký tự tiếng Việt hoặc các ký tự đặc biệt. Bạn nên sử dụng chữ cái tiếng Anh (A-Z) và không sử dụng dấu trong tên của mình.
Ví dụ, nếu tên đầy đủ của bạn là “Nguyễn Văn An,” bạn nên điền như sau:
First Name (tên đầu tiên): An
Last Name (họ): Nguyen

Given Name có phải là chỉ First name hay không?

Có, “Given Name” là cụm từ thường được sử dụng để chỉ “First Name” (tên đầu tiên) của một người. Hai thuật ngữ này thường được sử dụng hoán đổi được trong nhiều tình huống. “Given Name” đơn giản là cách khác để nói về phần tên đầu tiên của một người, và chúng thường được sử dụng để đề cập đến phần này trong các tài liệu chính thức hoặc khi cần thể hiện tính chính xác trong việc xác định tên của một người.

First name, last name, Middle name, Full Name được sử dụng đầu đủ trong trường hợp nào?

Điền vào CV tiếng Anh để xin việc hoặc đăng ký học: Trong quá trình xin việc hoặc học tập ở các nước nói tiếng Anh, việc điền họ và tên bằng tiếng Anh là quan trọng để tạo ấn tượng và đảm bảo tính thống nhất trong tài liệu xin việc hoặc hồ sơ học tập.
Khi đăng ký tài khoản trực tuyến: Nhiều trang web và mạng xã hội yêu cầu người dùng điền thông tin cá nhân bằng tiếng Anh để tạo tài khoản và sử dụng dịch vụ. Điều này giúp họ quản lý dữ liệu người dùng và tương tác dễ dàng hơn.
Giao dịch quốc tế và mua sắm trực tuyến: Trong các giao dịch quốc tế và mua sắm trực tuyến với các đơn vị hoặc cửa hàng ở nước ngoài, việc cung cấp họ và tên bằng tiếng Anh giúp xác định người đặt hàng hoặc người nhận hàng một cách chính xác và tránh sai sót.
Làm các giấy tờ quan trọng: Khi làm các giấy tờ quan trọng như hộ chiếu, bằng đại học, chứng chỉ, việc ghi họ và tên bằng tiếng Anh là bắt buộc để tuân thủ quy định của các cơ quan chính quyền hoặc tổ chức cấp giấy tờ.
Những ví dụ trên cho thấy tầm quan trọng của việc sử dụng họ và tên bằng tiếng Anh trong các tình huống quốc tế hoặc trong môi trường có sự sử dụng chung tiếng Anh. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và hiệu quả trong việc xác định và tương tác với người khác.

Preferred First name là gì?

“Preferred First Name” (Tên Đầu Tiên Ưu Tiên) là một thuật ngữ được sử dụng để đề cập đến tên mà một người muốn người khác gọi mình trong các tình huống giao tiếp hàng ngày, thay vì tên đầu tiên chính thức trong hồ sơ hoặc giấy tờ chính thức. Thuật ngữ này thường được sử dụng trong ngữ cảnh của đa dạng và bảo vệ danh tính.
Ví dụ, một người có tên đầy đủ là “Jonathan David Smith” có thể muốn người khác gọi mình là “Jon” trong giao tiếp hàng ngày. Trong trường hợp này, “Jon” là “Preferred First Name.” Tuy nhiên, trong các tài liệu chính thức như hồ sơ công việc hoặc chứng minh thư, tên đầy đủ “Jonathan” vẫn sẽ được sử dụng.
Việc cho phép người dùng chọn “Preferred First Name” thường được thực hiện để tôn trọng và đáp ứng đa dạng của người dùng và giúp họ cảm thấy thoải mái khi giao tiếp trong các môi trường khác nhau.

First Name đứng trước hay đứng sau Last Name?

Khác với khi sử dụng tiếng Việt, trong tiếng Anh, thông thường “First name” (tên đầu tiên) đứng trước “Last name” (họ). Điều này nghĩa là người ta thường gọi tên một người bằng cách đặt “First name” trước “Last name.” Tuy nhiên nếu các bạn muốn hiển thị sao cho giống với vị trí trên các mạng xã hội như đúng với các tên tiếng Việt thì có thể thay đổi thứ tự của First Name và Last Name.

Lời kết

Như vậy là Phong Duy đã giải đáp một số thắc mắc về các thuật ngữ: First Name, Last name, Middle name, Full Name, cách sử dụng cũng như những điểm mà các bạn cần phải lưu ý. Hi vọng qua bài viết ở trên, các bạn đọc giả đã có cách hiểu đúng về những thuật ngữ này để có thể khai báo khi đăng ký tài khảo hay điều vào biểu mẫy các loại giấy tờ bằng Tiếng anh một cách chính xác nhất. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp một cách nhanh nhất có thể.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat hỗ trợ
Chat ngay
Messenger
NHẮN TIN