Contact

Contact

Văn phòng giao dịch

Tòa nhà Kim Nguyên - 74 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4, Tp.HCM

Kho hàng tại Mỹ

300 N Rampart street ,unit 32, Orange, California, 92868

Hotline

02871.079.279

Email

order@phongduy.com

Phản hồi về dịch vụ

Mọi phản hồi vui lòng gửi mail về duy@phongduy.com

Thời gian làm việc

8:00 AM - 17:00 PM - Thứ 2 - Thứ 7